6 روزه تاریخ حرکت: 15 و 16 دی پرواز ترکیش مستقیم از مشهد

 خدمات:
صبحانه
لیدر فارسی زبان
 ترنسفر فرودگاهی
یک گشت شهری و نهار رایگان

هتل ها و قیمت ها:

3* HERTON                                  1390  

4* MARINA                                   1450
4* THE CITY PORT                      1480
4* ETERNO                                    1560
4* TULIPCITY                                1640
4* CARTOON                                1670
5* PALAZZO DONIZETTI            1780
4* SEMINAL                                   1800
5* GRAND CEVAHIR                    1880